راه رهایی مردم ایران

آگاهی و همبستگی ایرانیان

بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی و تنها با ملیت ایرانی مان متحد شویم . هدف ما برکناری رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی در ایران و فراهم ساختن یک مسیر روشن برای رسیدن به دموکراسی است 

Set aside your ideology and unit with your nationality. Our goal is the removal of an evil regime to pave a path to democracy

سخنی کوتاه با شما

هدف راه رهایی مردم ایران

هدف این وب سایت ایجاد پلاتفرمی است در راستای براندازی رژیم جمهوری اسلامی و سپس برگزاری انتخاباتی آزاد که در آن راهبر یا شورای راهبری نوینی جهت هدایت مردم میهن مان برگزیده گردد.

وانفسای کنونی که کشور را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است در واقع ثمره بی کفایتی سیاستمداران مستبدی است که بر آن حکومت میکنند. از این رو هم اکنون ما بیش از هر زمانی نیاز به راهبری جدیدی داریم. راهبری که در خدمت خواسته های اکثریت شهروندان کشور بزرگ ایران باشد.

سایت در یک نگاه

دسترسی سریع به بخش های مختلف سایت

آخرین انتشارات سایت

محتوای خود را اینجا وارد کنید

فرار آخوندها

فرار آخوندها دزدان رژیم و حتی آخوندها مهاجرت گروهی به کانادا را سرعت داده اند. با شروع تحریمهای دوباره و نابسامانی اوضاع و احتمال فروپاشی رژیم، […]

انتخاب اجباری

انتخاب اجباری ما و مزاحمین برای مبارزات سیاسی، مسافر تازه واردی، به مسجد شهری که بآن رسیده بود میرود تا نماز بخواند، در کنار حوض مسجد […]

کاخ باشکوه سردار سپاه مزدور جمهوری اسلامی

کاخ باشکوه امیر حسین جعفری برادر ،سردار محمد علی جعفری در وست ونکوور کانادا وابسته به رژیم جمهوری اسلامی https://youtu.be/4yfq7zMMy9A